Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Kdo je tělesně postižený

 

Zdravotně postižené ( nebo-li handicapované ) třídíme podle postižení do těchto základních skupin:

 • zrakově
 • sluchově
 • mentálně
 • duševně
 • vnitřně či tělesně postižené.

Handicap je vše, co nám více či méně komplikuje život. Můžeme mít handicap fyzický, což je postižení nejvíce viditelné (vozíčkáři, lidé o berlích atd.), smyslový (nevidomí, lidé s poruchami sluchu, s duševními nebo mentálními poruchami) a s postiženími vnitřními (diabetes, epilepsie, onkologická onemocnění atd.)

Tělesně postižení

Tělesným postižením rozumíme vady pohybového a nosného ústrojí (tj. kostí, kloubů, šlach i svalů a cévního zásobení), jakož i poškození nebo poruchy nervového ústrojí (jestliže se projevují porušenou hybností) včetně vrozených i získaných deformit tvaru těla a končetin. Rozdělujeme je na tělesná postižení vrozená a tělesná postižení získaná (po úrazu či po nemoci).

Vrozená tělesná postižení:

 • vrozené poruchy tvaru lebky ( brachycefalie, skalocefalie, trigonocefalie, turicefalie, plagiocefalie )
 • vrozené poruchy velikosti lebky (makrocefalus, hydrocefalus)
 • další vrozené poruchy v lebeční a orofaciální oblasti (anencefalus, rozštěp : lebky,rtu, čelisti, patra)
 • vrozené deformity páteře (krční hyperlordóza, zvětšená hrudní kyfóza, plochá záda, zvětšená bederní lordóza)
 • vrozené vady páteře (rozštěp páteře/spina bifida/meningokéla)
 • vrozené vady horních a dolních končetin (amélie, dysmélie, fokomélie, arachnodaktylie, syndaktylie, polydaktylie, pes equinovarus congenitus/ vrozená noha kososvislá/pes calcaneus congenitus / vrozená noha hákovitá /, pes adductus / vrozená noha kosá /, plochá noha, luxatio congenita / vrozená luxace kyčlí/genua : valga, vara, recurvata)
 • vrozené růstové odchylky (achondroplázie, akromikrie, akromegalie, gigantismus, nanismus, hemihypertrofie)
 • centrální a periférní obrny (dětská mozková obrna)

Získaná tělesná postižení:

 • získané deformity páteře a hrudníku ( skolióza, zvětšená krční lordóza, zvětšená hrudní kyfóza, zvětšená bederní lordóza )
 • získané deformity končetin ( plochá noha )
 • získaná tělesná postižení po úrazovém poškození CNS
  • kontuze mozku / objevuje se spastická paraparéza či hemiparéza, diplopie, fatické poruchy, poúrazová epilepsie /
  • tetraplegie = kvadruplegie / vzniká na základě porušení či přerušení míchy v oblasti krční páteře, primárně způsobuje poruchu hybnosti a citlivosti horních a dolních končetin, sekundárně způsobuje poruchy respirace, cévní, metabolické, kožní, vyměšovací a sexuální problémy /
  • paraplegie / způsobena poškozením míchy v hrudních, bederních či křížových oddílech míchy, důsledkem paraplegie je primární ovlivnění hybnosti a citlivosti v oblasti dolních končetin, ze sekundárních projevů lze v mírnějších formách pozorovat příznaky uvedené výše – u tetraplegie )
 • získaná tělesná postižení po úrazovém poškození periferních nervů ( axonotmesis, neurotmesis, paresis plexus brachialis / obrna svalů pažního pletence /
 • amputace horních dolních končetin ( primární, sekundární, terciální, exartikulace )
 • tělesná postižení získaná po nemoci
  • akutní revmatismus / důsledkem je postižení hybnosti, srdeční onemocnění
  • chorea minor = tanec sv. Víta / důsledkem je narušení CNS – tiky, grimasy, záškuby končetin, poruchy řeči a grafomotoriky /
  • vleklý kloubní revmatismus / důsledkem je omezení hybnosti v kloubech, utlumenost, zpomalená reaktivita /
  • Perthesova choroba / důsledkem je omezení hybnosti způsobené zánětlivým onemocněním hlavice stehenní kosti /
  • myopatie = progresivní svalová dystrofie / důsledkem je postupné omezení hybnosti v důsledku snižování síly a výkonnosti svalů celého těla včetně svaloviny srdeční /