Jdi na obsah Jdi na menu
 


Programy, které realizuje naše organizace

Ozdravný pobyt členů OkO STP Vsetín v Luhačovicích 2019

spolufinancovaný ze

Sociálního fondu Zlínského kraje

 

Svaz tělesně postižených okresní organizace ve Vsetíně uspořádal ve dnech 26. 8 – 1. 9 2019, týdenní rehabilitačně – rekondiční pobyt v lázních Luhačovicích – našich největších a nejhezčích moravských lázních s dlouhou tradicí. Zdejší přírodní léčivé prameny mají věhlas, a to nejen u nás, ale i ve světě. Léčivé působení na lidský organizmus bylo nezvratně prokázáno již dávno. Luhačovice jsou pro návštěvníky lákavé svou typickou architekturou a překrásnou přírodou. A právě v tak nádherné přírodě se nachází wellness hotel Ambra, kde jsme v pondělí 26. srpna za slunného počasí byli přivítáni zdejším milým a vstřícným personálem. Pokoje hotelu jsou nadstandartně prostorné a dobře vybavené tedy velmi vhodné pro pobyty tělesně postižených osob. Stravování bylo zajištěno formou rautové polopenze na výborné úrovni. Hotel Ambra, kde byl rekondiční pobyt situován nabízí různé wellness  procedury, whirpool a hotelový bazén. Každý účastník ozdravného pobytu absolvoval několik léčebných procedur. Pro všechny byly společné rozcvičky, plavání v hotelovém bazénu a nácviky správného dýchání. Odborný program rehabilitačně - rekondičního pobytu obsahoval: Rehabilitační péči, kterou zajišťoval pověřený pracovník, jenž vše konzultoval s rehabilitačním pracovníkem. Vedl rehabilitační cvičení a ranní rozcvičky. Prováděly se i nácviky relaxačních a dechových cvičení. Nedílnou součástí Odborného programu byla také psychoterapeutická oblast, léčebně výchovná část, ale také i sociální oblast. Celý odborný program byl připraven a konzultován s odborníky, tak jak to stanovovala Metodika odborného programu. Každý účastník se mohl zregenerovat nejen léčebnými procedurami, ale i vycházkami do krásné přírody nebo jen tak využít venkovní posezení ve vedlejší bowlingové hospůdce s kulečníkem a fotbálkem. Bylo tam možno ochutnat i jídla z regionálních surovin. V hotelu Ambra je zajištěn skvělý odpočinek v překrásné přírodě a přitom nedaleko lázeňského centra. Pobyt splnil svůj účel a předčil všechna očekávání. Ozdravný pobyt v Luhačovicích jsme mohli uskutečnit díky příspěvku ze Sociálního fondu zlínského kraje a taky dále našim dalším váženým sponzorům. Všem jim patří náš velký dík.

Ve Vsetíne 5.10.2019

 

Dotace ze Sociálního fondu Zlínského kraje pro projekt Místní organizace STP Vsetín

 

I v roce 2015 jsme podali  projekty do Sociálního fondu Zlínského kraje. Místní organizace Svazu tělesně postižených ve Vsetíně podala dva projekty do tohoto fondu.  Do dotačního řízení jsme zpracovali tyto projekty:

1. „Komplexní program pro tělesně postižené občany a jejich rodinné příslušníky ve Vsetíně a jeho spádovém území zaměřený na problematiku správného využívání kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené vzhledem k jejich vlivu na zdraví při jejich dlouhodobém používání a s tím spojených otázek v sociálně-právní oblasti.“

Projekt spočívá v aktivitách zaměřených na získání sociálně-právní gramotnosti, sociálně-právního minima a v informacích o správném používání kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby.

2. „Skupinové kurzy zaměřené na rehabilitační a psychický rozvoj členů MO STP Vsetín.“

Hlavními aktivitami tohoto projektu budou kurzy zaměřené na asijské bojové umění (Asijské bojové umění, „Ruskaja systema“ a „Tai Chi“, které odborní lektoři umně přizpůsobují možnostem tělesně postižených členů.

Oba tyto projekty byly schváleny a částečně podpořeny z prostředků Zlínského kraje určených do Sociálního fondu Zlínského kraje pro rok 2015.  Realizace bude probíhat od 1.7.2015 v závislosti na získání finančních prostředků potřebných na dofinancování těchto projektů.

Vsetín 07.05.2015

 

 

Dotace ze Sociálního fondu Zlínského kraje pro projekt Okresní organizace STP Vsetín

 

 

Okresní organizace Svazu tělesně postižených v ČR, o.s. podala v roce 2015 projekt do dotačního řízení na Sociální fondu Zlínského kraje. Projekt s názvem  „Rehabilitačně – rekondiční pobyt tělesně postižených osob v Luhačovicích“ byl schválen a částečně podpořen z prostředků Zlínského kraje určených do Sociálního fondu Zlínského kraje pro rok 2015. Realizací tohoto projektu se umožní rehabilitačně – rekondiční pobyt pro 20 tělesně postižených osob, kterým se díky úspěšné realizaci pobytu stabilizuje a dost možná i částečně zlepší jejich zdravotní stav. Součástí tohoto pobytu bude mimo plánované léčebné procedury i pestrý kulturní a vzdělávací program, který poslouží k prohloubení  integrace zúčastněných tělesně postižených osob – členů STP Vsetín do společnosti. Pro okresní organizaci STP Vsetín je to již druhá schválená dotace na projekt, který jsme podali, což lze beze sporu  považovat za úspěch. Realizace tohoto projektu bude v průběhu druhého pololetí letošního roku v závislosti na zajištění dofinancování tohoto projektu. Na dofinancování projektu budou použity prostředky od klientů a z části prostředky získané od sponzorů.

Vsetín 07.05.2015

 

 

 

Dotace ze Sociálního fondu Zlínského kraje pro projekt Místní organizace STP Vsetín

 

Jako již tradičně i v letošním roce jsme podali  projekty do Sociálního fondu Zlínského kraje. Místní organizace Svazu tělesně postižených ve Vsetíně podala dva projekty do tohoto fondu.  Do dotačního řízení jsme zpracovali tyto projekty:

1. „Komplexní program pro tělesně postižené občany a jejich rodinné příslušníky ve Vsetíně a jeho spádovém území zaměřený na problematiku správného využívání kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené vzhledem k jejich vlivu na zdraví při jejich dlouhodobém používání a s tím spojených otázek v sociálně-právní oblasti.“

Projekt spočívá v aktivitách zaměřených na získání sociálně-právní gramotnosti, sociálně-právního minima a v informovanosti o správném využívání kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby.

2. „Skupinové kurzy zaměřené na rehabilitační a psychický rozvoj členů MO STP Vsetín.“

Hlavními aktivitami tohoto projektu budou kurzy zaměřené na asijské bojové umění (Asijské bojové umění, Ruskaja systěma a Tai Chi, které odborní lektoři umně přizpůsobují možnostem tělesně postižených členů.

Oba tyto projekty byly schváleny a částečně podpořeny z prostředků Zlínského kraje určených do Sociálního fondu Zlínského kraje pro rok 2014.  Realizace bude probíhat od 1.7.2014 v závislosti na získání finančních prostředků potřebných na dofinancování těchto projektů.

Vsetín 23.6.2014

 

 

 
 
 

Dotace ze Sociálního fondu Zlínského kraje pro projekt Okresní organizace STP Vsetín

 
Okresní organizace Svazu tělesně postižených v ČR, o.s. podala v roce 2014 projekt do dotačního řízení na Sociální fondu Zlínského kraje. Projekt s názvem   „Rehabilitačně – rekondiční pobyt tělesně postižených osob v Luhačovicích“ byl schválen a částečně podpořen z prostředků Zlínského kraje určených do Sociálního fondu Zlínského kraje pro rok 2014. Realizací tohoto projektu se umožní rehabilitačně – rekondiční pobyt pro 20 tělesně postižených osob, kterým se díky úspěšné realizaci pobytu stabilizuje a dost možná i částečně zlepší jejich zdravotní stav. Součástí tohoto pobytu bude mimo plánované léčebné procedury i pestrý kulturní a vzdělávací program, který poslouží k prohloubení integrace zúčastněných tělesně postižených osob – členů STP Vsetín do společnosti. Pro okresní organizaci STP Vsetín je to již druhá schválená dotace na projekt, který jsme podali, což lze beze sporu  považovat za úspěch. Realizace tohoto projektu bude v průběhu druhého pololetí letošního roku v závislosti na zajištění dofinancování tohoto projektu. Na dofinancování projektu budou použity prostředky od klientů a z části prostředky získané od sponzorů.
 
Vsetín 23.6.2014

 

 

 

 

Dotace ze Sociálního fondu Zlínského kraje pro projekt Okresní organizace STP Vsetín
 
Okresní organizace Svazu tělesně postižených v ČR, o.s. podala v letošním roce projekt do dotačního řízení na Sociální fondu Zlínského kraje. Projekt s názvem „Rehabilitačně – rekondiční pobyt tělesně postižených osob v Luhačovicích“ byl schválen a částečně podpořen z prostředků Zlínského kraje určených do Sociálního fondu Zlínského kraje pro rok 2013.  Realizací tohoto projektu se umožní rehabilitačně – rekondiční pobyt pro 20 tělesně postižených osob, kterým se díky úspěšné realizaci pobytu stabilizuje a dost možná i částečně zlepší jejich zdravotní stav.  Součástí tohoto pobytu bude mimo plánované léčebné procedury i pestrý kulturní a vzdělávací program, který poslouží k prohloubení integrace zúčastněných tělesně postižených osob – členů STP Vsetín do společnosti.  Pro okresní organizaci STP Vsetín je to první schválená dotace na projekt, který jsme podali, což lze do jisté míry považovat za úspěch. Realizace tohoto projektu bude v průběhu druhého pololetí letošního roku v závislosti na zajištění dofinancování tohoto projektu.
Vsetín 17.6.2013
 
Dotace ze Sociálního fondu Zlínského kraje pro projekt Místní organizace STP Vsetín
 
Již tradičně podáváme projekty do Sociálního fondu Zlínského kraje a nejinak tomu bylo i v letošním roce kdy Místní organizace Svazu tělesně postižených ve Vsetíně podala dva projekty do tohoto fondu.  Do dotačního řízení jsme podali tyto projekty:
1. „Komplexní program pro tělesně postižené občany a jejich rodinné příslušníky ve Vsetíně a jeho spádovém území zaměřený na problematiku správného využívání kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené vzhledem k jejich vlivu na zdraví při jejich dlouhodobém používání a s tím spojených otázek v sociálně-právní oblasti.“
Projekt spočívá v aktivitách zaměřených na získání sociálně-právní gramotnosti, sociálně-právního minima a v informovanosti o správném využívání kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby.
2. „Skupinové kurzy zaměřené na rehabilitační a psychický rozvoj členů MO STP Vsetín.“
Hlavními aktivitami tohoto projektu budou kurzy zaměřené na asijské bojové umění (Kung Fu a Tai Chi, které jsou přizpůsobeny možnostem tělesně postižených členů.
Oba tyto projekty byly schváleny a částečně podpořeny z prostředků Zlínského kraje určených do Sociálního fondu Zlínského kraje pro rok 2013.  Realizace bude probíhat od 1.7.2013 v závislosti na získání finančních prostředků potřebných na dofinancování těchto projektů.
Vsetín 17.6.2013
 
 

Svaz tělesně postižených patří mezi nejaktivnější neziskové organizace

PÁTEK, 09 LISTOPAD 2012 - VSETÍN – Není jistě žádnou novinkou, že jednou z velmi aktivních neziskových organizací na Vsetínsku je okresní organizace Svazu tělesně postižených. A nejen to. Svaz tělesně postižených ve Vsetíně je organizací, která se o své členy příkladně stará. Již v minulosti pro ně organizovala mnohé zajímavé kulturní akce a o její oblíbenosti svědčí také fakt, že její členové nechybí ani na členských a výročních schůzích organizace.

STP v současné době zabezpečuje realizaci, respektive naplnění dvou grantů, které získala pro vsetínskou místní organizaci ze Sociálního fondu Zlínského kraje. Jedná se o Komplexní program pro členy a rodinné příslušníky členů místní organizace Svazu tělesně postižených Vsetín a o Skupinové kurzy zaměřené na rehabilitační a psychický rozvoj členů vsetínské místní organizace. Na otázky související s uvedenou problematikou odpověděl Valašským internetovým novinám předseda okresní organizace Svazu tělesně postižených Vsetín Lumír Vávra.

Na co je, pane předsedo, Komplexní program pro členy a jejich rodinné příslušníky zaměřen?
Stručně řečeno, program je zaměřen na problematiku sociálně právní oblasti a na správné využívání kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené vzhledem k jejich vlivu na zdraví při jejich dlouhodobém používání. Spočívá to zejména v pořádání aktivit zaměřených na získání sociálně právní gramotnosti členů místní organizace a jejich rodinných příslušníků. Součástí tohoto vzdělávání připravujeme rovněž kurzy sociálně právního minima zaměřené na osoby se zdravotním postižením, v jehož rámci budou účastníci seznámeni s touto problematikou a i s místy a úřady, které mají v kompetenci rozhodování v této oblasti. V rámci tohoto vzdělávání proběhnou i kurzy asertivity, domácího účetnictví a kurzy osobnostního rozvoje.

Vzpomněl jste v této souvislosti i kompenzační pomůcky...
Ano. Program bude, jak již jsem uvedl, obsahovat také aktivity zaměřené na správné využívání kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené vzhledem k jejich vlivu na zdraví při jejich dlouhodobém používání. Zajišťovat to hodláme formou přednášek zaměřených především na nové kompenzační pomůcky, které se objevují na trhu. Účastníci se v těchto přednáškách seznámí s firmami, které pracují v této oblasti a taky s jejich aktuální nabídkou. Dále při nich budeme naše členy seznamovat s tím, jak se na cenách kompenzačních pomůcek podílí zdravotní pojišťovny, se způsobem objednávání jednotlivých pomůcek, možnostmi získat doplatky od nestátních organizací, které se zabývají charitativní prací a v neposlední řadě si účastníci budou moci vyzkoušet kompenzační pomůcky v reálu. Upřesněte, prosím, tuto informaci…

Kompenzační pomůcky pomáhají lidem s tělesným postižením zmírnit jejich handicap a překonávat obtíže běžného denního života. Tyto pomůcky umožňují lidem s tělesným postižením zejména volný pohyb, překonávání bariér, prevenci zdravotních rizik a další. Je třeba si uvědomit, že bez kompenzačních pomůcek jsou lidé s tělesným postižením také vystaveni často úplné izolaci od svého okolí, což má závažné dopady na kvalitu jejich života a případný vznik dalších zdravotních komplikací. I proto v rámci České republiky provozuje Svaz tělesně postižených v ČR dvaadvacet půjčoven. Jedna z nich funguje i ve Vsetíně v sídle okresní organizace na Tyršově ulici. Zde je také možné se s pomůckami, ale i se vším, co s nimi souvisí, seznámit.

To však není jediná grantová aktivita. Představte, prosím, tu druhou.
Tou druhou, jak říkáte grantovou aktivitou, jsou skupinové kurzy zaměřené na rehabilitační a psychický rozvoj členů vsetínské místní organizace.

Můžete být konkrétnější?
Hlavními aktivitami tohoto projektu jsou kurzy zaměřené na východoasijské bojové umění Kung-Fu a Tai-Chi, které bylo po vzájemných konzultacích s odborným lektorem přizpůsobeno možnostem našich tělesně postižených členů. Dnes jsou po celém světě oblíbené tyto sporty nejenom jako účinná sebeobrana, ale především jako relaxační a zdravotní cvičení pomáhající proti stresu, zklidňující hektický životní styl a narovnávající naše bolavá záda. Všestrannost Tai-Chi je založena na jedinečné kombinaci dechových a pohybových technik a na koordinaci mysli a těla. Navazující aktivitou bude skupinová terapie zaměřená na fyzickou a duševní hygienu, která bude prováděna formou skupinové relaxace za použití asijských relaxačních metod pod vedením odborných lektorů.

A ještě něco v této oblasti?
Od začátku července do konce října probíhaly pod gescí vsetínského Svazu tělesně postižených kurzy zaměřené na rozvoj fyzických a duševních schopností členů, kteří takto celkově zlepšovali svůj zdravotní stav. Jednalo se především o využití takzvaného Cvičení pěti tibeťanů, které proniklo do Evropy z tibetského kláštera a v současné době má i v České republice mnoho nadšených příznivců v mnoha fitcentrech a sportovních klubech, kde se pět tibeťanů cvičí. Toto cvičení je velmi účinné, časově nenáročné a lze ho provádět v podstatě kdekoliv. Z lékařského hlediska jde o velmi účinnou sestavu cviků na obnovu pohyblivosti páteře. Z hlediska jogínské literatury jde o speciální cviky, které otevírají energetické uzly v lidském těle.

Jaký je zájem o tyto poněkud exotické aktivity mezi tělesně postiženými?
Cvičení se zúčastňuje několik desítek členů STP Vsetín. Kurzy probíhají jednou týdně vždy jednu hodinu. Cílem tohoto projektu je rozvoj jak fyzických tak i duševních schopností účastníků kurzů a tím i zlepšení jejich zdravotního stavu.

Příprava, organizace i vlastní průběh Vámi uvedených aktivit nebudou zřejmě ani nejlevnější záležitostí. Jak se s tímto faktem vypořádáte?
To máte pravdu. Uvedené aktivity jsme schopni zabezpečit jen díky podpoře Sociálního fondu Zlínského kraje. Všem, kteří nám v tomto směru vyšli vstříc, patří naše velké a upřímné poděkování.